Steekproef naar kwaliteit aangifte erfbelasting

De Belastingdienst heeft middels een steekproef onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018. Ook voor 2017 zal zo’n onderzoek worden uitgevoerd. Dit staat in een brief van minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar het uitnodigingenbeleid
Eerder dit jaar kondigden Hoekstra en Snel aan dat de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek zou gaan doen naar het uitnodigingenbeleid voor de aangifte erfbelasting en de uitvoering daarvan. De ADR gaat de gehouden steekproef in 2018 betrekken in zijn opdracht.

Selectiebeleid is niet openbaar
Het onderzoek van de ADR heeft geen betrekking op de wijze waarop de fiscus aangiften selecteert die vervolgens worden gecontroleerd. Dit komt doordat het selectie- en toezichtbeleid van de Belastingdienst niet openbaar is.

Ook onderzoek naar ontwikkeling grondslag
Overigens doet het Centraal Planbureau (CPB) onderzoek naar de ontwikkeling van de grondslag van de schenk- en erfbelasting. Dit gebeurt in het kader van het werk aan de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel.

Bron: Nextens