Accountant niet goedkoper door horizontaal toezicht

Voorlopig geen lagere accountantskosten dankzij horizontaal toezicht ondanks de verbetering en vereenvoudiging van het declaratieproces bij ziekenhuizen en ggz-instellingen door horizontaal toezicht. Minister Bruins beweert dat dit wel het geval zou zijn.

Assurance-werkzaamheden intensiveren zelfs
EY partner en accountant Rob Leensen zegt dit in een artikel van het vakblad Zorgvisie. Leensen is voorzitter van NBA-sectorcommissie Coziek, waar al bij de eerste verhalen over horizontaal toezicht werd gewaarschuwd dat de assurance-werkzaamheden van accountants niet afnemen en in eerste instantie zelfs intensiveren als gevolg van horizontaal toezicht.

Horizontaal toezicht is bij zeven ziekenhuizen ingevoerd maar is volgens EY IT-auditor Maarten Muurling nog bij geen van hen operationeel. De ziekenhuizen hebben hun zelfonderzoeken geïntegreerd in de eigen bestaande IT-omgevingen. Dit om ze frequenter te kunnen laten plaatsvinden.

Misvatting
Wanneer horizontaal toezicht bij zowel ziekenhuizen, verzekeraars als accountants en toezichthouder is ingericht en naar behoren functioneert, kunnen verzekeraars zelf bevestigen dat een ziekenhuis in controle is. ‘Op dat moment hoeven we als accountants geen jaarlijkse assurance meer te doen’, legt Leensen uit in Zorgvisie. Volgens Leensen is horizontaal toezicht als kostenbesparing een misvatting, het gaat om een kwaliteitsverbetering.

Bron: Nextens